آشنایی با میکروژئودزی


آشنایی-با-میکروژئودزی
آشنایی با میکروژئودزی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOC
AFFPAGECNTحجم فایل: 733AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
توضیحات:
فایل آشنایی با میکروژئودزی (ژئوتکنیکی و ژئودتیکی )،در حجم 59 صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن:
سازه¬های بزرگ و حساس همچون سدها، نیروگاه¬ها و برجها از اهمیت بسیار بالائی برخوردار بوده و رفتار سنجی اینگونه سازه¬ها معمولا به دو صورت ژئوتکنیکی و ژئودتیکی (ژئودزی مهندسی) صورت می¬پذیرد. بدین لحاظ امروزه در کشورهای پیشرفته تقریبا هیچ سازة بزرگی را نمی¬توان یافت که فاقد مشاهدات پایش پایداری باشد. در ایران نیز این موضوع همواره مد نظر قرار داشته، بطوری که امروزه همة سدهای کشور دارای ابزارهای دقیق کنترل و مشاهدات ژئودزی مهندسی برای رفتارسنجی می¬باشند.
در روش ژئوتکنیکی، ابزارهای سنجندة کشش، برش و انحراف (tilt) در داخل سازه در حین ساخت نصب گردیده و اطلاعات حاصل از این سنجنده¬ها بطور مستمر در حین و پس از بهره¬برداری از سازه به منظور کنترل پایداری مورد مطالعه قرار می¬گیرند. این ابزارها امکان کنترل درونی سازه را پدید می¬آورند. در روش ژئودتیکی، شبکه¬ای از نقاط بر روی بدنه و محیط اطراف سازه ایجاد و از طریق مشاهدات ژئودتیکی (عمدتا طول، زاویه و مختصات) در وهله¬های زمانی مختلف، رفتار سازه مورد پایش واقع می¬گردد. اینگونه مشاهدات امکان کنترل تغییر شکل بیرونی سازه را مهیا می¬سازند.
بکارگیری مشاهدات ژئودزی مهندسی به منظور رفتارسنجی خارجی سازه¬ها در سالهای اخیر خصوصا با افزایش دقت وسایل اندازه-گیری، به ویژه GPS، از اهمیت و توجه بیش از پیش برخوردار گردیده است. GPS به علاوه می¬تواند بصورت چند آنتنی (یعنی یک گیرنده با چندین آنتن) نیز برای کنترل دقیق سازه¬ها، خصوصا پایش زاویه¬ای رفتار سازه، مورد استفاده قرار گیرد. از عمده¬ترین تحولات سالهای اخیر، بوجود آمدن امکان پایش پیوستة سازه¬ها بصورت آنی و خودکار بوده که GPS در این میان سهم عمده¬ای داشته است. در رفتارسنجی سازه¬ها به کمک مشاهدات ژئودتیکی نوعا کار با ارائة بردارهای جابجائی خاتمه یافته و مهندسین از طریق تفسیر بردارهای جابجائی رفتار سازه را تحلیل می¬کنند. شکی نیست که تعبیر و تفسیر تغییر شکل سازه از طریق بردارهای جابجائی کاری دشوار بوده و نیازمند تجربة عملی بسیار است .
و...

فهرست مطالب:
1. مقدمه
2. مراحل انجام پروژه‌های نقشه‌برداری
3. خصوصیات روش کمترین مربعات
4. انواع defect ها
5. انواع مجهولات در یک مدل ریاضی
6. انواع مدل‌های ریاضی
6.1. به صورت کلی
6.2. انواع مدل‌های ریاضی از نظر تعداد کانسترینت (constraint)
7. تعریف دیتوم به روش Minimum – Constraint برای شبکه
7.1. روش Inner Constraint (سرشکنی با کانسترینت‌های داخلی)
7.1.1. Inner Constraint برای شبکه های مسطحاتی بوده (مختصات تمامی نقاط مجهول)
7.1.2. ماتریس Inner-Constraint برای شبکه‌های یک بعدی (ارتفاعی)
7.2. خصوصیات جواب Inner Constraint نسبت به روش‌های دیگر تعریف سیستم مختصات
8. طراحی شبکه
8.1. روشهای طراحی شبکه
8.1.1. مقایسه دو روش سعی و خطا و روش تحلیلی
8.1.2. روش سعی و خطا در طراحی شبکه‌های ژئودتیکی
8.2. مراتب طراحی شبکه
8.2.1. طراحی مرتبه صفر ZOD (Zero Order Design)
8.2.2. طراحی مرتبه یکFOD (First Order Design)
8.2.3. طراحی مرتبه دوSOD (Second Order Design)
8.2.4. طراحی مرتبه سه TOD (Third Order Design)
8.2.5. طراحی ترکیبی Comp
8.3. عوامل تأثیرگذار روی مختصات نقاط
9. معیارهای بهینگی طراحی شبکه
9.1. دقت
9.1.1. استفاده از معیارهای کلی برای مقایسه دقت (استفاده از توابع اسکالر دقت)
9.1.2. استفاده از معیارهای محلی برای مقایسه دقت (بیضی خطای مطلق و نسبی)
9.1.3. استفاده از ماتریس محک برای مقایسه دقت شبکه‌ها
9.2. اعتماد پذیری (قابلیت اعتماد)
9.2.1. اعتمادپذیری داخلی
9.2.2. اعتمادپذیری خارجی
9.3. حساسیت (Sensitivity)
10. شبکه‌های میکروژئودزی
10.1. انواع شبکه های میکروژئودزی
10.2. روشهای تعیین نقاط پایدار و ناپایدار
10.3. تعیین میزان جابجایی
10.4. آنالیز استرین جزئی:
10.4.1. ماتریس های تغییر شکل
10.4.2. تعریف استرین
10.4.3. روشهای تعیین ماتریس استرین

این فایل با فرمت پاورپوینت در 59 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت تهیه شده است.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
طراحی ,سازه ,constraint ,مشاهدات ,کنترل ,انواع ,inner constraint ,طراحی مرتبه ,order design ,بردارهای جابجائی ,برای مقایسه ,انواع مدل‌های ریاضی ,مشاهدات ژئودزی م

ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور


ارزیابی-پایداری-گذرای-سیستم-قدرت-با-استفاده-از-داده-های-واحد-های-اندازه-گیری-فازور
ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
AFFPAGECNTحجم فایل: 1541AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازورارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازورنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 127 صفحه
چکیده ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازورارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد.
لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه وموثری درجهت کارکرد مطمئن و کارآمد شبکه های برق در سراسر جهان داشته باشد. در این مطالعه، انواع مختلف امنیت اعم از امنیت استاتیک و امنیت دینامیک بررسی گردیده است.
در مطالعات استاتیک، رفتار سیستم در حالت دائمی مورد بررسی قرار می گیرد و با یک سری پیش بین وضعیت امنیت در شبکه قدرت بررسی گردیده است. از آنجا که حجم این اطلاعات دریافتی از شبکه های قدرت بزرگ بسیار زیاد می گردد، با ارائه روش های مختلف انتخاب ویژگی مانند آنالیز همبستگی و یا استخراج ویژگی مانند آنالیز اجزای اصلی در پی کاهش حجم اطلاعات تا حد امکان هستیم. داده های کاهش یافته به عنوان ورودی به شبکه های هوشمند همچون درخت تصمیم گیری داده می شوند و ارزیابی وضعیت امنیت از روی این درخت های آموزش دیده ی بهینه صورت می گیرد.
 در ارزیابی امنیت دینامیک پس از ایجاد شرایط کاری مختلف، رفتار سیستم با استفاده از داده های
دریافتی از PMU ها بررسی می گردد. این داده های دریافتی در حوزه ی زمان و فرکانس پردازش داده می شوند و به عنوان ورودی به تکنیک های هوشمند مانند درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های پشتیبان داده می شوند تا امنیت دینامیکی شبکه قدرت بررسی گردد. در این رویکرد نیز تاثیر روش های کاهش داده همچونPCA، برای ایجاد SVM و DT های بهینه و کارآمد، بررسی شده است. علاوه براین،ایده ای برای جایابی PMU با رویکرد رویت پذیری شبکه و همچنین ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت با استفاده از درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های محافظ ارائه شده است. بدین صورت که با وارد کردن اطلاعات هر باس بار به صورت تک تک و یا خارج نمودن اطلاعات آن باس بار از اطلاعات موجود شبکه و بررسی تغییر خطای پیش بینی دسته کننده های نامبرده، مهمترین باس ها برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه انتخاب می شوند. روش های ارائه شده بر روی شبکه ی نمونه ۳۹ باسه و شبکه عملی بخشی از ایران پیاده سازی شده و نتایج ارائه گردیده است. کلید واژه: واحد اندازه گیری فازور، درخت تصمیم گیری، بردار ماشین های پشتیبان، پایداری استاتیک، پایداری دینامیک
  فهرست مطالب
 فصل اول: مقدمه
۱-۱-بیان مسئله  
 2 ۱-۲ پیشینه ی تحقیق 
  3 ۱-۲-۱ روش های کلاسیک:
    4 ۱- ۲ –2 روش های نوین با استفاده از داده های
 PMU    5 ۱-۳ هدف تحقیق
   8 ۱-۴ اهمیت تحقیق
   9 ۱-۵ فصل های پروژه  
 10 فصل دوم : انواع مسائل پایداری
 ۲- انواع مسائل پایداری
   13 ۲-۱ ملاک های دسته بندی پایداری 
  13 ۲-۲ تعریف پایداری استاتیک و دینامیک  
 13 ۲-۲-۱ پایداری استاتیکی (ماندگار)  
 13 ۲-۲-۲ پایداری دینامیکی (گذرا)
   14 ۲-۳ انواع مسائل پایداری  
 14 ۲-۳-۱ پایداری زاویه ای روتور 
  14 ۲-۳-۲ پایداری ولتاژ
   16 ۲-۳-۳ پایداری فرکانس  
 17 فصل سوم: ارزیابی امنیت استاتیک ولتاژ ۳-۱ بیان مسئله
   21 ۳-۱-۱جمع آوری داده های مورد نیاز برای ارزیابی امنیت استاتیک با استفاده از داده های PMU    22 ۳-۲ معرفی و آموزش درخت تصمیم گیری :
   24 ۳-۲-۱ درخت تصمیم گیری: 
  25 ۳-۲-۲ طراحی و آموزش درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت استاتیک ولتاژ 
  27 ۳-۳ بررسی روش های کاهش حجم داده  
 28 ۳-۳-۱روش های مبتنی بر استخراج ویژگی  
 29 ۳-۳-۱روش  Principal Component analysis یا PCA    30 الگوریتم  PCA    32 ۳-۳-۲ روش انتخاب ویژگی با استفاده از آنالیز همبستگی
   35 ۳-۴ الگوریتم پیشنهادی جهت ارزیابی سریع امنیت ولتاژ در سیستم های قدرت
   36 ۳-۴-۱ فلوچارت الگوریتم ارزیابی امنیت استاتیک با استفاده از داده های دریافتی از PMU ها   
40 ۳-۵ جمع بندی 
  41 فصل ۴:ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت ۴-بیان مسئله 
  43 ۴-۱  جمع آوری داده برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه قدرت  
 43 ۴-۲- معرفی شاخص‌های تصمیم‌گیری
   43 ۴-۲-۱- سیگنال‌های
 COI    44 ۴-۲-۲- ویژگیها در حوزه زمان 
  45 ۴-۲-۳- محاسبه سریع WASI در حوزه فرکانس 
  47 ۴-۲-۴-شاخص
 Categorical    49 ۴-۳ بردار ماشین های پشتیبان 
  50 ۴-۳-۱ ساختار بردار ماشین های پشتیبان(SVM)
   51 ۴-۳-۲ طراحی و آموزش بردار ماشین های پشتیبان برای ارزیابی امنیت دینامیک سیستم    55 ۴-۴- طراحی و آموزش درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت دینامیک سیستم 
  56 ۴-۵ جایابی بهینه PMU ها با رویکرد ارزیابی امنیت دینامیک و با استفاده از تکنیک های هوشمند    56     
 4-5-1 معرفی تکنیک گام به جلو برای جایابی PMU در شبکه قدرت
   57 ۴-۵-۲ معرفی تکنیک گام به عقب برای جایابی PMU در شبکه قدرت 
  58 ۴-۶ بررسی روش کاهش حجم داده (PCA) در ارزیابی امنیت دینامیک سیستم قدرت    58 فصل ۵: نتایج شبیه سازی
 ۵-۱- معرفی شبکه های مورد مطالعه 
  61 ۵-۲- معرفی نرم‌افزار شبیه‌ساز
 DIgSILENT    62 ۵-۳ مطالعات استاتیک ولتاژ در شبکه قدرت نمونه ۳۹-باسه 
  62 ۵-۳-۱ طراحی درختان تصمیم گیری محلی برای شبکه ۳۹-باسه 
  63 ۵-۳-۲ آموز ش درخت تصمیم گیری کلی برای شبکه ۳۹-باسه با استفاده از تکنیک های کاهش بعد    64 پیش بین ها 
  65 ۵-۳-۳ آموزش درخت تصمیم گیری کلی برای قسمتی از ایران  با استفاده از تکنیک های کاهش حجم داده    68 فصل ۵-۴ مطالعات دینامیک شبکه ۳۹ باسه نمونه 
  72 ۵-۴-۱ محاسبه شاخص ها :  
 72 ۵-۴-۲ طراحی و آموزش درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه ۳۹ باسه  
 73 ۵-۴-۳ طراحی و آموزش بردار ماشین های پشتیبان برای ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه ۳۹ باسه 
  77 ۵-۵ استفاده از روش کاهش حجم داده (PCA) در ارزیابی امنیت شبکه ۳۹ باسه    81 ۵-۵-۱ استفاده از PCA و DT برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه ۳۹ باسه    81 ۵-۵-۲ استفاده از PCA و SVM برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه ۳۹ باسه  
 83 ۵-۵-۳ تاثیر PCA در کاهش اثر نویز در داده های دریافتی از PMU ها  
 84 ۵-۶- جایابی PMU با رویکرد ارزیابی امنیت دینامیک و با استفاده از تکنیک های هوشمند DT و
 SVM    85 ۵-۶-۱ جایابی PMU با استفاده از تکنیک گام به جلو و درخت تصمیم گیری    86 ۵-۶-۲ جایابی PMU با استفاده از تکنیک گام به جلو و SVM    88 ۵-۶-۳جایابی PMU با استفاده از تکنیک گام به عقب و
 SVM    89 ۵-۶-۴جایابی PMU با استفاده از تکنیک گام به عقب و DT    90 ۵-۷ ارزیابی امنیت دینامیک شبکه واقعی جنوب ایران    93 ۵-۸- جمع بندی    94 فصل۶: نتیجه گیری و پیشنهادات ۶-
۱ نتیجه گیری
   96 ۶-۲- پیشنهادات 
  97 فهرست مراجع    98  

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
امنیت ,شبکه ,ارزیابی ,استفاده ,داده ,گیری ,ارزیابی امنیت ,امنیت دینامیک ,درخت تصمیم ,تصمیم گیری ,برای ارزیابی ,ارزیابی امنیت دینامیک ,برای ارزی

ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی (KPI) به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات


ارائه-رویکردی-جهت-نگاشت-سرویس-های-itil-بر-مبنای-نقاط-عملکردی-kpi-به-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات
ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی (KPI) به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
AFFPAGECNTحجم فایل: 677AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
مدیریت فناوری اطلاعات باITILITILیک روش یا توصیه پیشنهاد شده توسط یک سازمان یا موسسه نیست، بلکه مجموعه ای از بهترین تجربیات شرکت های بزرگ دنیا طی سالهای گوناگون در مدیریت سرویس های IT می باشد. این استاندارد در دنیا با استقبال بسیاری مواجه شده است و
آمار های معتبر نشان دهنده تمایل شرکت ها و سازمان های مختلف ارائه کننده سرویس های IT به انطباق و به کارگیری روال های ITIL در مدیریت سرویس های it
می باشند.همچنین از جمله دلایل لزوم پیاده سازی ITIL وابستگی امور کسب و کار به فناوری اطلاعات و ارتباطات و لزوم تغییر در مدیریت سنتی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مشکلات مدیریت سنتی و صرف زمان و هزینه کمتر می باشد. به طور کلی ITIL از ۵ فاز اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:[۳]استراتژی سرویس (Service Strategy)طراحی سرویس (Service Design)انتقال سرویس (Service Transition)عملیات سرویس (Service Operation)بهبود مداوم سرویس Continual Service Improvement(csi)  فواید استفاده از ITILبرخیبر این باور هستند که ITIL هزینه زیادی را بر سازمان ها وارد می آورد. ولی
با وجود تحمیل هزینه هایی در زمان پیاده سازی، فواید زیادی را برای سازمان به همراه خواهد داشت که در قسمت زیر به بررسی مهمترین آن ها می پردازیم:[۳]ایجاد فرهنگ استفاده از مدیریت فناوری اطلاعاتنظم بیشتر در سازمانکیفیت بیشتر در برنامه ریزی های سازمانسود دهی بیشتر (در کاربردهای تجاری)ضرر دهی کمترمدیریت هزینه های فناوری اطلاعاتافزایش رضایت مندی مشتریاناندازه گیری کیفیت خدمات فناوری اطلاعات فـرمت: DOC تعداد صفحات: ۸۳ صفحه رشتــه : کامپیوتر    

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
سرویس ,مدیریت ,itil ,service ,فناوری ,اطلاعات ,سرویس service ,مدیریت فناوری ,فناوری اطلاعات ,مدیریت سنتی ,امنیت اطلاعات ,مدیریت امنیت اطلاعات ,سیستم مدی


پاورپوینت-بیماریهای-برنج-تصاویر-کامل-و-جزئیات-
پاورپوینت بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
AFFPAGECNTحجم فایل: 3084AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
پاورپوینت درباره بیماریهای برنج(تصاویر کامل و جزئیات)
تعداد اسلاید:30

نوع فایل: power point (قابل ویرایش)

فقط شامل عکس است.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
فایل ,تصاویر کامل ,برنج تصاویر ,بیماریهای برنج

پاورپوینت بررسی و مطالعه هوش چند گانه و روش های ارتقای آن


پاورپوینت-بررسی-و-مطالعه-هوش-چند-گانه-و-روش-های-ارتقای-آن
پاورپوینت بررسی و مطالعه هوش چند گانه و روش های ارتقای آن
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
AFFPAGECNTحجم فایل: 796AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
در خلال چند دهه گذشته، کلمه «هوش» به شمار فزاینده ای از انواع مختلف توانش و دستاورد اطلاق شده است، از قبیل هوش عاطفی، هوش فوتبال و غیره. با این حال، پژوهشگران از این واژه و نیز مباحثات مرتبط درباره توانایی هایی که باید بخشی از هوش شمرده شود و آنهایی که نباید شود، به فراموشی سپرده شده است. ظهور فناوری های جدید برای تحقیق روی مغز سبب شده است تا آنان توجه خود را به طور فزاینده ای به مفهومی دیرینه معطوف کنند که ناظر بر یک قوای ذهنی کلی است. این قوه جی(g) نام دارد که به طور اختصار نماینده عامل توانایی ذهنی کل است. عامل جی یک فرق کلی و سنجش پذیر بین انسانهاست که در توانایی های آنان در یادگیری، تعقل و حل مسئله به ظهور می رسد. این عامل مربوط به منظوری است که انسانها به هنگام توصیف عده ای به عنوان با هوش تر از دیگران در ذهن دارند. آزمون های بهره هوشی برای سنجش عامل جی به کار می رود. این آزمونها مهارت های ذهنی پیشرفته مانند نتیجه گیری، مشاهده شباهت ها و تفاوت ها و پردازش هر گونه اطلاعات پیچیده را ارزیابی می کند.
عامل جی را نخستین آزمون گیرندگان کشف کردند که پی بردند کسانی که در یک نوع آزمون ذهن نمره خوبی آورند، احتمالاً نمره خوبی در تمام آنها خواهند آورد. صرف نظر از محتوا(کلمات، اعداد، تصاویر و شکل ها)، چگونه برگزاری (به طور فردی یا گروهی، به طور شفاهی یا مکتوب) یا مهارت مورد نظر (دایره لغات، تعقل ریاضی و توانایی فضایی)، بیشتر آزمون ها یک چیز را اندازه گیری می کنند. این عامل مشترک یعنی جی را می توان از هر دسته آزمون های شناختی استخراج کرد. عامل یاد شده بین افراد از هر سن، نژاد، جنس و ملیتی که تا به حال مورد مطالعه قرار گرفته است یکسان بوده است

معتبر و سودمندی برای اندازه گیری توان بالقوه دانش آموز می دانند. این آزمونها دیگر به صورت جمعی به کار نمی رود بلکه برای تعیین این امر به کار می رود که آیا بچه ای که در مدرسه مشکل دارد، دچار ناتوانی در یادگیری یا مشکل دیگری است. تمام آزمون های استاندارد بهره هوشی و امتحان پایانی دروس تا حد زیادی دانش آموزان را به یک شکل دسته بندی می کنند چون عامل جی، پیش بینی کننده عمده موفقیت در تحصیل است.
در خلال دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تلاش شد در برخی پیش دبستانی ها در آمریکا بهره هوشی بچه های محروم افزایش یابد. نتایج دلسردکننده بود. حتی در جایی که بالا بردن بهره هوشی بچه های کوچک ممکن شد، این نتایج به نتایج مشابه در امتحان پایان دروس منجر نشد و افزایش بهره هوشی مدت کوتاهی پس از اتمام دوره ها از بین رفت. این نتایج ناامیدکننده باعث شد عده ای از پژوهشگران مفاهیم جی و بهره هوشی را زیر سؤال ببرند. در عوض عرضه نظریه هوش چندگانه که در کتاب قالب های ذهن (۱۹۸۳) گاردنر مطرح شد، با استقبال روبه رو شد. گاردنر روانشناس دانشگاه هاروارد به جای هوش کلی ،هفت هوش دارای ارزش یکسان را پیشنهاد کرد زبانی، منطقی ریاضی، تصویری فضایی، موسیقایی، جسمی حرکتی، درون شخصی و بین فردی(وی بعداً هوش هشتم را با عنوان طبیعت گرایانه مطرح کرد.).
نظریه گاردنر یادآور خوبی است که توانایی های انسان زیاد است و می توان بر برخی از متداول ترین آنها اسم گذاشت. در نتیجه ورزشکاران خوب هوش جسمی حرکتی دارند به عبارت دیگر، هر کس به نوعی باهوش است.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
عامل ,بهره ,هوشی ,آزمون ,توانایی ,نتایج ,بهره هوشی ,اندازه گیری ,نمره خوبی ,پاورپوینت بررسی

پاورپوینت بررسی مزایای تولید ناب و مشخصه های تولید ناب و بنگاه اقتصادی ناب


پاورپوینت-بررسی-مزایای-تولید-ناب-و-مشخصه-های-تولید-ناب-و-بنگاه-اقتصادی-ناب
پاورپوینت بررسی مزایای تولید ناب و مشخصه های تولید ناب و بنگاه اقتصادی ناب
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
AFFPAGECNTحجم فایل: 463AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
رئوس مطالب

تولید دستی و انبوه; مزایا و معایب
ظهور تولید ناب
مشخصه های تولید ناب و مقایسه آن با تولید انبوه
+ رویکرد تولید ناب در تامین مواد و قطعات
+ رویکرد تولید ناب در ساخت محصول
+ رفتار با مشتری در تولید ناب
+ طراحی ناب
تفکر ناب (Lean Thinking)
بنگاه اقتصادی ناب (Lean Enterprise)
مشخصه ها
1 تولید محصول طبق سفارش مشتری
2 انعطاف زیاد
3 کارگران بسیار ماهر
4 ابزار و ماشین آلات ساده اما چند کاره
5 حجم پایین تولید
6 قیمت بالای محصول
7 تقسیم ناچیز در فعالیت ها
8 Fitting


اصول تفکر ناب

1 تعیین ارزش محصول ازدیدگاه مشتری(value)
2 شناسایی جریان ارزش محصول(value stream)
جریان ارزش = کلیه اعمال ضروری برای
ارائه یک محصول جدید ( از ایده تا ورود به بازار)
مدیریت اطلاعات ( از سفارش گیری تا تحویل محصول)
تبدیل فیزیکی ( از مواد اولیه تا محصول نهایی)
3 ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش(flow)
موانع ایجاد حرکت تفکر دسته و صف + تفکر بخشی نگر(فانکشن نگر)
4 ایجاد امکان کشش در زنجیره(pull)
ساخت آن چیزی که مشتری نیاز دارد و سفارش می دهد
5 تعقیب کمال (perfection)
شفافیت + بهبود مستمر

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
تولید ,محصول ,ارزش ,مشتری ,اقتصادی ,ایجاد ,بنگاه اقتصادی ,جریان ارزش ,ایجاد حرکت ,ارزش محصول ,رویکرد تولید ,بررسی مزایای تولید ,پاورپوینت بررسی

پاورپوینت بررسی گیاه شناسی و کاشت و داشت و برداشت گیاه توتون


پاورپوینت-بررسی-گیاه-شناسی-و-کاشت-و-داشت-و-برداشت-گیاه-توتون
پاورپوینت بررسی گیاه شناسی و کاشت و داشت و برداشت گیاه توتون
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
AFFPAGECNTحجم فایل: 546AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
گیاه توتون
شناسنامه
شرح گیاه
نیاز اکولوژیکی
آماده سازی خاک
تاریخ و فواصل کاشت
کاشت
داشت
برداشت
دامنه انتشار

گیاهی است یکساله به ارتفاع یک تا 2 متر و گاهی بیشتر و پوشیده از تارهای چسبنده بسیار کوتاه که از کلیه اندامهای آن بوی قوی و ناپسند استشمام می شود. این گیاه ریشه راست دارد که طول آن با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش بین 50 تا 60 سانتی متر بوده که در مناطق خشک به 200 سانتی متر هم می رسد . برگهای توتون نسبتاً بزرگ و فاقد دمبرگ و به اشکال قلبی شکل، تخم مرغی شکل نیزه ای شکل، خمیده (وسط برگ انحنا دارد) و یا صاف دیده می شود. ساقه آغوش، بیضوی و به رنگ سبز دارد. گلهای آن نر ماده و گلی رنگ است کاسه گل آن لوله ای شکل، منتهی به 5 تقسیم نوک تیز (غالباً نامساوی) و جام گل آن قیفی شکل و 3 مرتبه بزرگتر از کاسه گل است. پنج پرچم دارد. میوه اش پوشینه ، بیضوی و محتوی دانه های (بذر) بسیار است. بذر بسیار کوچک و کم و بیش بیضی شکل و رنگ آن قرمز تیره ای چنانچه بذرها در شرایط مناسبی نگهداری شوند تا 1 سال قوه رویشی خود را حفظ خواهند کرد
توتون در اقلیم های مختلف قابلیت رشد را دارد ولی به منظور افزایش عملکرد آن باید از مناطق گرم استفاده کرد. درجه حرارت خاک نقش عمده ای در رویش بذر توتون دارد. دمای مطلوب برای جوانه زنی بذر توتون 25 تا 27 درجه سانتی گراد است. میانگین دما در مرحله رشد و نمو برگها 20 درجه سانتی گراد مناسب است. در این مرحله تغییرات درجه حرارت نباید از 10 درجه سانتی گراد بیشتر باشد. گیاه توتون به سرما حساس است ولی نشاء های قوی برای مدتی قادر به تحمل 1درجه سانتی گراد می باشد. نور سبب افزایش مقدار آلکالوئیدهای برگ توتون می شود. کشت این گیاه در مناطق ابری و یا زیر سایه درختان سبب کاهش شدید آلکالوئیدهای بخصوص نیکوتین خواهد شد، توتون اگر برای تولید سیگار کشت شود نور برایش مفید است و سبب افزایش کیفیت آن می گردد ولی اگر برای تولید سیگار برگ تولید شود کشت آن در مناطق سایه مناسب تر است و سبب تشکیل برگهایی با سلولهای نرم و لطیف می شود. آب فراوان و همچنین آبیاری کم سبب کاهش کیفیت توتون می شود. آب فراوان اگر چه سبب افزایش عملکرد برگ می شود ولی با کاهش نیکوتین و پروتئین برگها همراه است مناطقی که مقدار بارندگی سالانه آن زیاد است گیاهان را باید در مناطق شیب دار کشت کرد. در طول رویش گیاهان به 360 تا 450 میلی متر آبیاری نیاز دارند. گیاهان در مرحله رشد و توسعه برگها به مقادیر مناسبی آب نیاز دارند. برای تهیه توتون سیگار باید از خاکهایی با بافت سبک استفاده کرد. ارقام مختلف توتون به خاکهای متفاوتی نیاز دارند. مثلاً خاکهای شنی حاوی مقادیر کم یا متوسط ترکیبات هوموسی خاکهای مناسبی برای کشت توتون رقم ویرجینیا (virginia) است. خاکهای شنی حاوی مقادیر فراوان ترکیبات هوموسی خاکهای مناسبی برای کشت ارقام بارلی وهاوانا است. خاکهای خنثی یا کمی اسیدی برای کشت گیاهان رقم ویرجینیا و خاکهای خنثی یا کمی قلیایی برای کاشت رقم بارلی مناسب تر است.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
توتون ,گیاه ,خاکهای ,سانتی ,مناطق ,درجه ,گیاه توتون ,سانتی گراد ,درجه سانتی ,نیاز دارند ,حاوی مقادیر ,هوموسی خاکهای مناسبی ,ترکیبات هوموسی خاکها


پاورپوینت-بررسی-زندگینامه-و-افکار-و-آثار-معماری-ریچارد-راجرز-و-رابرت-ونچوری
پاورپوینت بررسی زندگینامه و افکار و آثار معماری ریچارد راجرز و رابرت ونچوری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
AFFPAGECNTحجم فایل: 3764AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
لرد ریچارد جورج راجرز
تاریخ تولد ۲۳ ژوئیه، ۱۹۳۳ (۸1 سال)
محل تولد فلورانس، ایتالیا
ملیت بریتانیایی
مهمترین فعالیت
مرکز ژرژ پمپیدو در پاریس
ترمینال 4 فرودگاه مادرید
گنبد هزاره لندن
Lloyd’s of London برج اداری
جوایز جایزه معماری پریتزکر ۲۰۰۷
نام مؤسسه هنری و فرهنگی است که در سال ۱۹۷۷ بنام ژرژ پمپیدو رئیس‌جمهور فرانسه در پاریس برپا شد. این گالری بزرگترین موزۀ هنر مدرن در جهان است که ۱۷۷۰۰ متر مربع سطح زیربنا دارد.
این مرکز شامل موزه ملی هنر مدرن، مرکز طراحی صنعتی، اداره توسعه فرهنگی است. نمایشگاه‌های هنری و فرهنگی نیز همیشه در آن برپا است. دو ارگان مهم دیگر یعنی کتابخانه عمومی مرجع و بنیاد پژوهش و هماهنگی موسیقی و آکوستیک نیز بخشی از این مرکز است.

نام رابرت چارلز ونچوری جونیور

تاریخ تولد ۲۵ ژوئن ۱۹۲۵(۸۹ سال)
محل تولد شهر فیلادلفیا، ایالت پنسیلوانیا
ملیت آمریکایی
سبکمعماری پست مدرن
پروژه‌های معروف خانه مادر ونچوری
نگارخانه ملی لندن
کتاب ها پیچیدگی و تضاد در معماری
یادگیری از لاس وگاس
برنده جایزه معماری پریتزکر ۱۹۹۱

عضو آکادمی امریکایی در رم شد(56 1954)
اولین منصب از میان چندین منصب دانشگاهی بود که کار می کرد.
عدم پذیرش عقاید مرسوم سبک بین المللی توسط ونچوری اولین بار در خانه ای که او در سال 1962 برای مادرش ساخت، نمایان گردید،که به خانه مادر معروف است

در سال 1991 برای طراحی نگارخانه ملی لندن جایزه معماری پریتزکر به این معمار برجسته تعلق گرفت

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
معماری ,تولد ,مرکز ,فرهنگی ,خانه ,پریتزکر ,جایزه معماری ,معماری پریتزکر ,خانه مادر ,جایزه معماری پریتزکر

پاورپوینت بررسی خواص و ترکیبات نوشیدنی های غیر الکلی


پاورپوینت-بررسی-خواص-و-ترکیبات-نوشیدنی-های-غیر-الکلی
پاورپوینت بررسی خواص و ترکیبات نوشیدنی های غیر الکلی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
AFFPAGECNTحجم فایل: 221AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
ماءالشعیر

ماءالشعیر نوشابه ای غیر الکلی است و از شیره رقیق شده جو بدست می آید که به آن مواد افزودنی مجاز و در صورت لزوم مواد نگه دارنده اضافه می نمایند .

پروسه شیمیایی تولید محصول به این ترتیب است که نشاسته غلات به مالتوز و سپس تخمیر و تبدیل آن به الکل است .

مواد اولیه تولید ماءالشعیر

آب
آب مورد استفاده در این صنعت باید فاقد بو ، طعم ، رنگ ، میکروارگانیسم ، کلر آزاد و نیز فلزاتی مانند مس باشد .
کدورت آن حداکثر 1 میلی گرم در لیتر باشد . قلیائیت کل بر حسب کربنات کلسیم 50 قسمت در میلیون و سختی کل آن بر حسب کربنات کلسیم 300 قسمت در میلیون باشد .

عصاره رازک

گیاهی دارویی است . لازم به ذکر است دارای خواص طبی زادی به شرح ذیل می باشد
بر باکتریهای لاکتیک اثر نموده و باعث دوام ماءالشعیر می شود .
بر روی باسیل های گرم منفی اثر گذاشته و باعث از بین رفتن آنها می شود .
باعث ضدعفوی مجاری ادرار می شود .
آلفا و بتا و گاما گلوبولین که ارزش زیادی از نظر فیزیولوژیکی دارند در رازک کشف شده است .

اسید فسفریک
اسید معدنی است . در بین اسیدهای خوراکی بیشترین کاربرد را دارد . پاین ترین PH را ایجاد می کند . از مهمترین اسید های خوراکی می باشد که قیمت بسیار پایینی در مقایسه با سایر اسیدها دارد .
اسید سیتریک
بطور گسترده در نوشابه های کربناته برای بهبود ، تلطیف طعم نوشابه استفاده می گردد و به عنوان گیرنده فلزات از بد رنگی و طعم نامطلوب در نوشابه ها جلوگیری می کند .

اسید تارتاریک
طعم ترشتری نسبت به اسید سیتریک دارد . به آشامیدنی ها و نوشابه های دارای طعم انگور و ژله اضافه می شود .

اسید لاکتیک
یک اسید خوراکی طبیعی است که در ماءالشعیر وجود دارد . به صورت مایع شربت مانند در غلظت های 80 50% به فروش می رسد . با آب و الکل مخلوط می شود .

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
اسید ,نوشابه ,ماءالشعیر ,الکلی ,خوراکی ,باعث ,اسید سیتریک ,کربنات کلسیم ,ترکیبات نوشیدنی ,بررسی خواص ,پاورپوینت بررسی

پاورپوینت بررسی جایگاه سرویس پست لجستیک و امکان پیاده سازی آن در ایران


پاورپوینت-بررسی-جایگاه-سرویس-پست-لجستیک-و-امکان-پیاده-سازی-آن-در-ایران
پاورپوینت بررسی جایگاه سرویس پست لجستیک و امکان پیاده سازی آن در ایران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
AFFPAGECNTحجم فایل: 382AFFPRODUCTPRICE

بخشی از متن:
فهرست مطالب
موضوع صفحه
مقدمه 3 1

الف ارائه مفاهیم، تعاریف و اهداف سرویس 10 4
ب بررسی جایگاه سرویس پست لجستیک در کشورهای مختلف 17 11
ج امکان سنجی اجرای سرویس در ایران از طریق شبکه پستی 25 18

فاز یک
الف ارائه مفاهیم، تعاریف و اهداف سرویس
سرویس پستی لجستیک (آماد پست) در احکام اتحادیه پستی جهانی بدین شرح آورده شده است. (ماده 261) RL آئین نامه اجرائی پست نامه
1 در روابط بین ادارات پستی که در زمینه ارائه این سرویس توافق نموده اند، سرویس خدمات پشتیبانی یکپارچه می تواند شامل جمع آوری، دریافت، پردازش، انبارداری، نگهداری، رهسپاری، انتقال، حمل و توزیع فیزیکی یکجا یا جداگانه اسناد و مدارک یا کالاها شود.

2 جزئیات یک سرویس خدمات پشتیبانی یکپارچه، مربوط به دو یا چند اداره پست، براساس توافقات دو یا چند جانبه تعیین خواهد شد. سایر موارد که به صراحت قید نشده ، مشمول قوانین و مقررات مربوطه در احکام اتحادیه خواهند شد.

3 هزینه های این سرویس توسط اداره پست مبدأ و با در نظر گرفتن هزینه ها و نیازمندیهای بازار تعیین خواهد شد.


اهداف

1 ساماندهی خدمات و سرویسهای مشابهی نظیر پست بار (consignment)،بار انبوه و امانات تجاری که به شکلهای گوناگون در واحدهای اجرائی پستی در سراسر کشور و در چهارچوب تعاریف ارائه شده و بصورت سنتی ارائه می شود.

2 عرضه خدمات نوین در راستای توسعه و گسترش خدمات پستی به منظور افزایش درآمد و ترافیک براساس فعالیتهای مبتنی بر نیاز بازار و با هدف توسعه کمی و کیفی تولیدات و خدمات در کشور با استفاده از امکانات دولتی و همکاری بخش خصوصی

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

منبع این نوشته : منبع
سرویس ,خدمات ,پستی ,ارائه ,لجستیک ,امکان ,بررسی جایگاه ,جایگاه سرویس ,سرویس خدمات ,خدمات پشتیبانی ,تعیین خواهد ,بررسی جایگاه سرویس ,سرویس خدمات